Dizajn za komercijalne prostore

Komercijalni dizajn se prilično razlikuje od stambenog, jer za razliku od ostalih ovde moramo da dizajniramo prostor kako bi odgovarao velikom broju ljudi. Prva stavka u komercijalnom dizajnu treba da bude funkcionalnost. Važno je da ljudi nemaju problema prilikom kretanja, razgledanja, kupovine ili ručka u objektu. Sve im mora biti dostupno. Velika stvar je izbor boja i materijala. Oni moraju biti prigodni za sve uzraste, od dece do starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Dizajn samog objekta privlači ljude da postanu korisnici vaših usluga. Dokazano je da dobar dizajn povećava prodaju i potražnju za neverovatnih 40%.

Naš tim u ovom slučaju obraća pažnju na tehnički aspekt dizajna, jer sve mora biti idealno. Po završetku tehničkih stvari odvajaju se građevinski radovi koji su pod svakodnevnim nadzorom naših stručnjaka sa terena. Izvodimo radove sa minimalnom razlikom između idejnog rešenja i izvedenog stanja. Tačnost preko 90%.

Komercijalni dizajn enterijera
Luksuzan dizajn hodnik sa detaljima osvetljenja