Energetska efikasnost
28
Apr

Osnovne Kategorije Energetski Efikasnih Kuća

Odnos između čoveka i planete kroz klimatske promene postaje sve aktuelnije pitanje poslednjih godina, koje takođe obrađuju arhitekte kroz temu energetski efikasnih zgrada i njihovog dizajna. Očuvanje životne sredine, poboljšanje komfora i smanjenje potrošnje energije postiže se poboljšanjem energetske efikasnosti objekta, korišćenjem prirodno obnovljivih resursa, savremenih tehnologija, korišćenjem naprednih materijala.

Korišćenje prirodno obnovljivih resursa i sprečavanje gubitka toplote nešto je što je čovečanstvu odavno poznato. Još u davnim vremenima postojao je problem toplotnog komfora, za koji je grčki filozof Sokrat istraživao upotrebu raspoložive energije kao rešenje. Kako zadržati toplotu u zgradi zimi bez pregrevanja tokom leta bila je jedna od glavnih nedoumica prilikom gradnje objekta u to vreme. „Sokratova kuća“ jedan je od poznatih koncepata u literature koji  predstavlja hipotetički opis energetski efikasne kuće. Posmatrajući kretanje sunca i uticaj sunčevih zraka na oblik, formu i konstrukciju kuće, Sokrat je zasnovao svoje studije. Na osnovu toga stvoren je koncept „sokratske kuće“, koja je trapezoidnog oblika i čija je osnova orijentisana ka jugu. Budući da u to vreme nije postojala toplotna izolacija, zid na severu bio je masivan kako bi bilo što manje gubitaka toplote tokom zimskog perioda. Na južnoj strani nalazila se i streha čija je funkcija bila da blokira sunčeve zrake i dodatno pregrevanje tokom leta, ali i da omogući prirodno svetlo da uđe u kuću tokom zime kada je sunce niže. Danas možemo razlikovati nekoliko vrsta energetski efikasnih kuća.

 

Osnovni tipovi energetski efikasnih zgrada:

  • Pasivna kuća
  • Niskoenergetska kuća
  • Kuća nulte energije
  • Autonomna zgrada
  • Kuća  sa viškom energije

PASIVNA KUĆA

U pasivnim kućama se može živeti bez tradicionalnih sistema grejanja. Ovi objekti troše vrlo malo energije i pružaju visok nivo toplotnog komfora. Koriste  obnovljive izvore energije, poput sunčeve energije koja ulazi u objekat, telesne toplote korisnika i energije koju uređaji emituju. Ogromne uštede energije u pasivnim objektima postižu se korišćenjem posebno energetski efikasnih komponenata zgrada i kvalitetnog ventilacionog sistema.

NISKOENERGETSKE KUĆE

Ova vrsta objekta koristi manje energije od običnih objekata. Niskoenergetska kuća ima visok nivo izolacije i kvalitetne, energetski efikasne prozore. Dobra toplotna izolacija pomaže u smanjenju količine energije potrebne za zagrevanje i hlađenje zgrade. U nekim slučajevima ovi objekti su opremljeni solarnim kolektorima i sanitarnom opremom za reciklažu tople vode. U poređenju sa standardima koji se razlikuju u različitim zemljama, definicija i standard niskoenergetske kuće se takođe razlikuju.

KUĆA NULTE ENERGIJE

Objekti koji na godišnjem nivou imaju nultu potrošnju energije, kao i nultu emisiju ugljen-dioksida, nazivaju se nulto energetskim objektima. Ove kuće emituju malo gasova sa efektom staklene bašte, pa su vrlo pogodne za životnu sredinu. Nultoenergetska kuća bi mogla biti nezavisan objekat, što znači da ne bi morala biti stalno povezana na energetsku mrežu. U praksi to znači da bi se potrošena energija iz periode priključenog objekta na mrežu, vratila u mrežu kada objekat ne bi bio povezan, odnosno kada ne bi uzimao energiju iz mreže.

AUTONOMNA ZGRADA

 Autonomi objekti dizajnirani su da normalno funkcionišu bez podrške infrastrukture i potpuno su nezavisni. To znači da autonomni objekti nemaju priključke na mreže za distribuciju električne energije, vodovoda, kanalizacije itd. Uz pomoć obnovljivih izvora energije, primenom odgovarajuće tehnologije i materijala, može se stvoriti autonomna kuća pogodna za životnu sredinu.

KUĆA SA VIŠKOM ENERGIJE

Kuće sa viškom energije karakteriše mogućnost proizvodnje više energije u proseku tokom cele godine koristeći obnovljive izvore energije i određene sisteme u poređenju sa onim što uzimaju energiju iz spoljnih sistema. Korišćenjem malih generatora električne energije, pasivnih solarnih sistema, pažljivim odabirom lokacije objekta, kao i drugim faktorima koji utiču na izbor i primenu materijala, moguće je postići efekat viška energije.

Savings in design