Ideja & Koncept

Počinjemo sa analizom vaših potreba, vaših navika i vaših aktivnosti. Pravimo jedinstvenu analizu i pripremamo mood board. Sagledavamo prostor i uzimamo mere prostora. Predstavljamo vam moguće ideje dizajna i koncepte vašeg budućeg prostora.