Process

Manages Process

12
Aug

Upoznjavanje i dogovor

Naš prvi kontakt sa vama biće telefonskim pozivom ili e-poštom, nakon čega ćemo ugovoriti sastanak u objektu ili mestu gde su vam potrebne naše usluge dizajna. Na licu mesta...

Read More
12
Aug

Ideja & Koncept

Počinjemo sa analizom vaših potreba, vaših navika i vaših aktivnosti. Pravimo jedinstvenu analizu i pripremamo mood board. Sagledavamo prostor i uzimamo mere prostora. Predstavljamo vam moguće ideje dizajna i...

Read More
12
Aug

Dizajn & projektovanje

Faza projektovanja i dizajna započinje izradom tehničke dokumentacije, veličine i mere prostora i razmatranjem mogućnosti radova u prosotru. Izrada rasporeda prostorija, načina kretanja, zoniranje prostora. Predstavljanje skica klijentu. Izrada...

Read More
12
Aug

Implementacija dizajna

Izabrano idejno rešenje počinjemo da realizujemo kroz tehnički aspekt do izvršenja projekta. Naš tim za implementaciju projekata čine najstručniji ljudi u svojim oblastima. Inženjeri i masjtori sa višegodišnjim iskustvom...

Read More