moderna pravoslavna crkva sa zastakljenjem i svedenom formom
moderna pravoslavna crkva
svedena forma pravoslavne crkve
moderna pravoslavna crkva
moderna pravoslavna crkva

Dizajn Pravoslavne Crkve

DateAvgust 2018
LocationAtina, Grčka
Value$500,000
CategoryKomercijalni objekat

Naše dizajn rešenje

Nesvakidašnja pravoslavna crkva svojom jednostavnom formom odiše duhom današnjice. Crkva je projektovana po svim kanonima i odredbama hrišćanske etike, bogosluženaj i discipline. Osnovu crkve čini upisani krst i sastoji se od pronaosa (ulaznog dela), naosa (centralnog dela), dve apside na bočnim stranama naosa, kao i središne apside za oltar. Crkva je rađena u skeletnom sistemu, sa belom zidnom oblogom, mermernim podom, i prozorima od peskarenog stakla. Forma crkve je asimetrična i sadrži zvonik samo sa jedne strane. Na zadnjoj strani objekta nalazi se urezan krst koji prati formu apside, tu su postavljene led trake koje u toku noći formiraju svetleći krst. Stakleni zid i krov koji preseca objekat, zapravo deli pronaos tj. ulazni deo crkve od glavnog broda. Unutrašnjost crkve je takođe svedena, sa belim zidovima i podom od belog mermera. Ikonostasom se nalazi iza oltara, iznad glavnog broda nalazi se svod koji predstavlja kupolu i on je oslikan. Unutrašnji i spoljašnji izgled crkve predstavljaju viđenje svetog mesta u duhu današnjice. Crkva je projektovana za ruralni predeo, u tom delu se nalaze objekti sa pretežno belim tradicionalnim fasadama tako da se crkveni objekat savršeno uklapa u  ovu sredinu, ali je i svojim izgledom jasno prepoznatljiva za svrhu kojoj služi. Atmosfera kojom odiše crkva treba da bude mirna i nebeska, što je bio glavni motiv prilikom projektovanja iste.