moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca sa unutrasnjim sa bazenom
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca
moderna vikendica na crnogorskom primorju energetski efikasna kuca

Kuća na moru

DatumDecembar 2019
Locija Tivat, Crna Gora
Vrednost$1,000,000
Kategorija Stambeni objekat

Dizajn rešenje

Gornji Kalimanj, naselje u Crnoj Gori, prostire se na oko 56,2 ha, istočno od jadranske magistrale. Stambeno je zaleđe grada Tivta, gde kao namena dominira individualno stanovanje u porodičnim objektima. Naselje je zaštićeno od buke i daje određeni stepen mira, intimnosti i povezanosti  sa prirodnim okruženjem. Ovo područje ima izrazito sredozemnu klimu, a po konfiguraciji teren je značajno pokriven sa velikim razlikama u nadmorskoj visini pojedinih delova. Sama parcela na kojoj se nalazi objekat nalazi se u padu od istoka ka zapadu. Prateći konfiguraciju terena, objekat je jendim delom ukopan u teren, iako na prvi pogled tako ne deluje. Ukopanost objekta u teren i korišćenje zemlje kao izolatora pogodno utiče na uštede tokom zagrevanja i hlađenja. Stambena jedinica P+1 razvijala se duž ose istok-zapad, kako bi se što veća površina izložila suncu. Objektu se pristupa sa severne strane, na kojoj se takođe po funkciji nalazi tampon zona sačinjena od prostorija koje se koriste poa potrebi. U prizemlju objekta nalaze se tehničke prostorije, sanitarije, kao i dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Na spratu se nalazi noćna zona, dnevni boravak sa mini barom i kućnom bibliotekom, kao i terasa za odmor i rekreaciju. Bazen koji se oslanja na dnevni boravak u prizemlju, deo je staklenika, koji ima ulogu pasivnog solarnog sistema. Energetsku efikasnost ovog objekta pored staklenika povećavaju zeleni krov, zastakljenje sa južne strane, prirodna ventilacija pomoću efekta dimnjaka, ukopanost objekta u teren i njegova stepenasta forma. Od aktivnih sistema primenjenih na ovom objektu, posebno se ističu transparenti solarni paneli koji su integrisani u zastakljenje sa južne strane. Forma objekta je krajnje jednostavna, dva pravougaonika, smaknuta stepenasto u pravcu pada terena, gornji sprat prožima niže postavljeno zastakljenje koje povećava dinamičnost forme i razbija jednoličnost. U akriviranju obnovljivih izvora energije i ekološki svesnoj izgrandji objekta, koristeći se adekvatnim materijalima i sistemima izgradnje, leži mogućnost zaustavljanja daljih nepovoljnih procesa koje smo proizveli u prirodi. Time se otvara mogućnost ka kvalitetnoj budućnosti. Energetska efikasnost ovog objekta postignuta je zahvaljujući obnovljivim izvorima energije, dobro isprojektovanoj osnovi i dobro rešenim konstruktivnim detaljima.